THỦ TỤC XIN GIA HẠN VISA VIỆT NAM KÝ HIỆU DN, LĐ VÀ ĐT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục xin gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có visa ký hiệu DN, LĐ và visa ĐT

1. Chú thích và giải thích ký hiệu visa thị thực cấp cho người nước ngoài theo quy định

– Visa thị thực ký hiệu  DN – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.

–  Visa thị thực ký hiệu LĐ – Cấp cho người vào lao động tại Việt Nam

– Visa thị thực ký hiệu  ĐT – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

2. Hồ sơ Gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài đang sử dụng visa ký hiệu DN, LĐ và ĐT

Doanh nghiệp, tổ chức có người nước ngoài làm việc có thể thực hiện thủ tục gia hạn thị thực tạm trú cho người nước ngoài với thời hạn không quá 1 năm với quy định trình tự như sau:

– Bản gốc hộ chiếu (Còn thời hạn ít nhất là 06 tháng)

– Mẫu tờ khai xin cấp gia hạn visa thị thực NA5;

– Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động đối với trường hợp visa loại DN, LĐ;  Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp visa ĐT

– Giấy giới thiệu nhân viên đi nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

3. Nộp hồ sơ xin gia hạn visa thị thực

Nộp hồ sơ xin gia hạn visa tạm trú cho người nước ngoài doanh nghiệp, tổ chức nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức có trụ sở chính

Thời gian hẹn trả kết quả: Không quá 5 ngày làm việc

Để biết thêm thông tin và hiểu hơn về quy định gia hạn visa thị thực xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.


Share this:

Bình luận