Những thông tin về thư mời visa Việt Nam chắc chắn phải biết

Thư mời visa là văn bản theo mẫu NA2 do Bộ công an quy định thống nhất.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đều có quyền bảo lãnh người nước ngoài đến Việt Nam.với các mục đích khác nhau như thăm thân, lao động, thương mại…

Tuy nhiên, đơn vị bảo lãnh phải xin chấp thuận của Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh trước khi người nước ngoài đến Việt Nam.

Bảng giá thư mời visa

2 khoản phí bạn cần trả:

 • Phí dịch vụ: thanh toán trực tuyến phí chấp thuận của Cục Xuất Nhập Cảnh, phí in ấn hồ sơ và công đoạn thực hiện.
 • Phí đóng dấu: do Cục Xuất Nhập Cảnh đặt ra, thanh toán trực tiếp tại văn phòng của Cục Xuất Nhập Cảnh ở sân bay.

Bảng giá dịch vụ làm thư mời visa cho các mục đích sử dụng khác nhau:

DU LỊCH

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp( 4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 15 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 14
4-5 US$ 13
6-9 US$ 12
10 US$ 10
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 35 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 34
4-5 US$ 33
6-9 US$ 32
10 US$ 31
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 20 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 19
4-5 US$ 18
6-9 US$ 17
10 US$ 15
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 40 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 39
4-5 US$ 38
6-9 US$ 37
10 US$ 36

THƯƠNG MẠI

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp ( 4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 50 Cộng thêm US$ 45
2-3 US$ 48
4-5 US$ 46
6-9 US$ 44
10 US$ 42
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 45
2-3 US$ 72
4-5 US$ 74
Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 72
10 US$ 70
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 60 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 58
4-5 US$ 56
6-9 US$ 54
10 US$ 52
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 80 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 78
4-5 US$ 76
6-9 US$ 74
10 US$ 72

THĂM NGƯỜI THÂN

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp (4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 55 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 53
4-5 US$ 51
6-9 US$ 49
10 US$ 47
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 73
4-5 US$ 71
6-9 US$ 69
10 US$ 67
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 60 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 58
4-5 US$ 56
6-9 US$ 54
10 US$ 52
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 80 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 78
4-5 US$ 76
6-9 US$ 74
10 US$ 72

DU HỌC

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp (4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 50 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 49
4-5 US$ 48
6-9 US$ 47
10 US$ 46
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 74
4-5 US$ 73
6-9 US$ 72
10 US$ 71
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 50 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 49
4-5 US$ 48
6-9 US$ 47
10 US$ 46
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 74
4-5 US$ 73
6-9 US$ 72
10 US$ 71

Thời gian nhận thư mời visa

Thời hạn xử lý thư mời visa tùy thuộc vào mục đích đến Việt Nam và loại hình dịch vụ: 

DU LỊCH

 • Quy trình khẩn cấp (4 – 8 giờ làm việc)
 • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

THƯƠNG MẠI

 • Quy trình khẩn cấp (2 ngày làm việc)
 • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

THĂM THÂN NHÂN

 • Quy trình khẩn cấp (4 – 8 giờ làm việc)
 • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

DU HỌC

 • Quy trình khẩn cấp (4 – 8 giờ làm việc)
 • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

Cách đăng ký

 1. Gửi đơn trực tuyến hoặc ảnh hộ chiếu của bạn qua email support@hellovietravel.com
 2. In thư mời nhập cảnh, mẫu đơn xuất nhập cảnh, 2 ảnh 4x6cm, hộ chiếu và phí dán tem.
 3. Xuất trình hồ sơ nêu trên cho nhân viên tại quầy VISA (VOA) sân bay quốc tế Việt Nam để được đóng dấu VISA trên hộ chiếu của bạn.

Lưu ý

 • Hộ chiếu phải còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại thời điểm nhập cảnh vào Việt Nam.
 • Trẻ em có hộ chiếu riêng được tính với mức phí tương tự như người lớn.

Để biết thêm thông tin hoặc gặp khó khăn khi làm thư mời visa, hãy liên hệ ngay Visa To Vietnam, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách!  

Visatovietnam
28/3 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Hotline: +84 941 293 889 | Facetime: +84 942 025 529
Email: Visasupport@hellovietravel.com
Skype: Hellovietnam179