Thủ tục làm thư mời nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Thư mời nhập cảnh do Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với các mục đích khác nhau như thương mại, lao động, du lịch, thăm thân nhân tại Việt Nam,…..

Nội dung của thư mời nhập cảnh bao gồm thông tin về bên bảo lãnh người nước ngoài, thông tin của người nước ngoài, thời gian nhập cảnh vào Việt Nam và địa điểm nhận thư mời nhập cảnh. 

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, nơi cấp thư mời nhập cảnh có thể là Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao của Việt Nam tại nước ngoài (Đại sứ quán, Lãnh sự quán) hoặc tại các cửa khẩu quốc tế (sân bay, cửa khẩu đường bộ, đường biển).

Bảng giá thư mời nhập cảnh

Bạn cần thanh toán 2 loại phí sau:

  • Phí dịch vụ: trả trên website các khoản gồm lệ phí của Cục Xuất Nhập Cảnh, chi phí in ấn hồ sơ và quy trình thực hiện.
  • Phí đóng dấu: là phí Cục Xuất Nhập Cảnh đặt ra, bạn có thể thanh toán trực tiếp cho văn phòng của Cục Xuất Nhập Cảnh ở sân bay.

Bảng giá dịch vụ làm thư mời nhập cảnh Việt Nam trong từng trường hợp nhập cảnh:

DU LỊCH

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp( 4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 15 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 14
4-5 US$ 13
6-9 US$ 12
10 US$ 10
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 35 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 34
4-5 US$ 33
6-9 US$ 32
10 US$ 31
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 20 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 19
4-5 US$ 18
6-9 US$ 17
10 US$ 15
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 40 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 39
4-5 US$ 38
6-9 US$ 37
10 US$ 36

THƯƠNG MẠI

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp ( 4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 50 Cộng thêm US$ 45
2-3 US$ 48
4-5 US$ 46
6-9 US$ 44
10 US$ 42
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 45
2-3 US$ 72
4-5 US$ 74
Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 72
10 US$ 70
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 60 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 58
4-5 US$ 56
6-9 US$ 54
10 US$ 52
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 80 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 78
4-5 US$ 76
6-9 US$ 74
10 US$ 72

THĂM NGƯỜI THÂN

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp (4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 55 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 53
4-5 US$ 51
6-9 US$ 49
10 US$ 47
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 73
4-5 US$ 71
6-9 US$ 69
10 US$ 67
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 60 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 58
4-5 US$ 56
6-9 US$ 54
10 US$ 52
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 80 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 78
4-5 US$ 76
6-9 US$ 74
10 US$ 72

 

DU HỌC

Loại visa Số lượng Visa Làm thường (4 ngày làm việc) Làm gấp (4-8 giờ làm việc)
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách) 1 US$ 50 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 49
4-5 US$ 48
6-9 US$ 47
10 US$ 46
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng 1 lần
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 74
4-5 US$ 73
6-9 US$ 72
10 US$ 71
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 50 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 49
4-5 US$ 48
6-9 US$ 47
10 US$ 46
Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)
1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 74
4-5 US$ 73
6-9 US$ 72
10 US$ 71

Thời gian nhận thư mời nhập cảnh

Thời hạn xử lý thư mời nhập cảnh tùy thuộc vào mục đích đến Việt Nam và loại hình dịch vụ: 

DU LỊCH

  • Quy trình khẩn cấp (4 – 8 giờ làm việc)
  • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

THƯƠNG MẠI

  • Quy trình khẩn cấp (2 ngày làm việc)
  • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

THĂM THÂN NHÂN

  • Quy trình khẩn cấp (4 – 8 giờ làm việc)
  • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

DU HỌC

  • Quy trình khẩn cấp (4 – 8 giờ làm việc)
  • Quy trình thông thường (04 ngày làm việc)

Cách đăng ký

  1. Gửi đơn trực tuyến hoặc ảnh hộ chiếu của bạn qua email support@hellovietravel.com
  2. In thư mời nhập cảnh, mẫu đơn xuất nhập cảnh, 2 ảnh 4x6cm, hộ chiếu và phí dán tem.
  3. Xuất trình hồ sơ nêu trên cho nhân viên tại quầy VISA (VOA) sân bay quốc tế Việt Nam để được đóng dấu VISA trên hộ chiếu của bạn.

Lưu ý

  • Hộ chiếu phải còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại thời điểm nhập cảnh vào Việt Nam.
  • Trẻ em có hộ chiếu riêng được tính với mức phí tương tự như người lớn.

Để biết thêm thông tin hoặc gặp khó khăn khi làm thư mời visa, hãy liên hệ ngay Visa To Vietnam, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách!  

Visatovietnam
28/3 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Hotline: +84 941 293 889 | Facetime: +84 942 025 529
Email: Visasupport@hellovietravel.com
Skype: Hellovietnam179