Chức năng và điều kiện

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua dịch vụ này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1.Thời gian thực hiện và hoàn thành dịch vụ

Thời gian thực hiện dịch vụ trong khoảng 2 đến 3 ngày làm việc cho dịch vụ thường hoặc 1 ngày làm việc cho trường hợp khẩn cấp, không tính ngày cuối tuần và nghỉ lễ. Thời gian thực hiện được tính vào ngày tiếp theo sau khi thông tin cần cung cấp và thanh toán đã hoàn tất. Visatovietnam.net.vn không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp trì hoãn, hủy bỏ hoặc các trường hợp mất mát khác do sự chậm trễ hoặc từ chối thực hiện của cơ quan nhà nước.
Dịch vụ của chúng tôi được xem là hoàn thành khi thư mời nhập cảnh được gửi đến địa chỉ email do bạn cung cấp. Chi phí sẽ không được hoàn trả nếu thư mời đã được gửi đến địa chỉ email của bạn 1 lần. Hãy thông báo cho chúng tôi nếu bạn không nhận được thư mời đúng thời hạn, nếu không có email thông báo bạn chưa nhận được thư mời trong vòng 3 ngày làm việc ít nhất là trước ngày hiệu lực của visa, dịch vụ được hiểu là đã hoàn thành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp mất mát, chậm trễ do bạn gửi sai địa chỉ email, mà không thông báo cho chúng tôi về việc chưa nhận được thư mời.
 
2. Phí dịch vụ và thanh toán
Bạn đồng ý trả tất cả những khoản chi phí do visatovietnam.net.vn thông báo (bao gồm cả “phí dịch vụ” và “phí đóng dấu”). Những yêu cầu và chi phí liên quan đến quá trình xin thị thực nhập cảnh có thể thay đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn.
Mẫu xin visa hoặc hồ sơ yêu cầu có thể bị thay đổi mà không cần thông báo.
 
3.Trường hợp hủy bỏ dịch vụ sau khi thanh toán
Cục xuất nhập cảnh Việt Nam hoạt động theo cơ chế miễn trả lại cho tất cả các trường hợp xin thị thực nhập cảnh. Vì thế trong trường hợp bạn muốn hủy bỏ việc xin visa trên website visatovietnam.net.vn cần liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để tránh việc thiệt hại chi phí không cần thiết.
 
4. Chính sách hoàn tiền
Nếu vì bất cứ lý do gì mà bạn hủy bỏ dịch vụ trước khi thông tin của bạn được nhận bởi visatovietnam.net.vn hoặc trước khi thanh toán được thực hiện, bạn có thể tùy ý hủy bỏ mà không chịu bất cứ khoản phí nào. Tuy nhiên, nếu bạn hủy bỏ dịch vụ sau khi thanh toán đã được thực hiện, hoặc trạng thái dịch vụ đã chuyển sang “đang thực hiện” và hồ sơ của bạn đã được chuyển đến Cục Xuất Nhập Cảnh thì dịch vụ hủy bỏ sẽ không được hoàn tiền.

5. Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư là một phần của những điều khoản này. Bạn có thể xem chi tiết ở Trang Chính sách riêng tư của chúng tôi tại: https://visatovietnam.net.vn/vn/chinh-sach-rieng-tu.html
 
6. Truyền thông
Bằng việc sử dụng website: visatovietnam.net.vn và dịch vụ của chúng tôi, bạn đã cấp quyền để chúng tôi liên lạc qua email, điện thoại cho các mục đích tiếp thị hoặc cung cấp thông tin khuyến mãi.
Bảo mật: Bằng việc điền mẫu thông tin, bạn đã xác nhận rằng thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác.
 
7.Trường hợp khẩn cấp
Nếu bạn đăng ký dịch vụ khẩn cấp vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ (VN) thì dịch vụ được chuyển vào sáng thứ 2 (giờ làm việc là 9:30 sáng). Trong trường hợp bạn cần thực hiện vào thứ 7, CN hoặc ngày nghỉ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xem xét.