Bảng giá thư mời

A.VIETNAM VISA FEES
(Visatovietnam.net.vn) – Phí dịch vụ visa được trả trên website của chúng tôi bao gồm phí visa nộp cho Cục Xuất Nhập Cảnh, chi phí cho in ấn hồ sơ, quá trình thực hiện. Chúng tôi – Visatovietnam sẽ đại diện cho khách hàng để nộp hồ sơ lên Cục Xuất Nhập Cảnh để nhận thư mời nhập cảnh trong thời gian bạn đăng ký (2 – 3 ngày làm việc, khẩn cấp: 1/2 ngày  – Ngoại trừ cuối tuần, lễ tết).

B.STAMPING FEE
Phí đóng dấu là phí được Cục Xuất Nhập Cảnh đặt ra và được công bố rộng rãi trên các website liên quan của chính phủ và tại quầy visa tại bất kỳ sân bay quốc tế nào. Bạn có thể trả phí này trực tiếp cho Văn phòng của Cục Xuất Nhập Cảnh ở sân bay bằng tiền mặt (bằng USD hoặc VND) và nhận lại hóa đơn đỏ.

1.VISA DU LỊCH VIỆT NAM

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường (3 ngày làm việc) Làm lấp gấp( 1/2 ngày làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 15 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 14 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 13 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 12 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 10 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 35 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 34 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 33 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 32 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 31 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 20 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 19 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 18 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 17 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 15 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 40 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 39 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 38 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 37 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 36 Cộng thêm US$ 40

 

3.VISA VÀO VIỆT NAM THĂM NGƯỜI THÂN

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường ( 4 ngày làm việc) Làm lấp gấp( từ 4-8 tiếng làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 55 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 53 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 51 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 49 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 47 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 73 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 71 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 69 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 67 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 60 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 58 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 56 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 54 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 52 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 80 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 78 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 76 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 74 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 72 Cộng thêm US$ 40

 

 

4.VISA VÀO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường ( 4 ngày làm việc) Làm lấp gấp( từ 4-8 tiếng làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 70 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 71 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 69 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 67 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 65 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 85 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 84 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 83 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 82 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 81 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 73 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 71 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 69 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 67 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 95 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 94 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 93 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 92 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 91 Cộng thêm US$ 40

 

5. VISA VÀO VIỆT NAM DU HỌC

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường ( 4 ngày làm việc) Làm lấp gấp( từ 4-8 tiếng làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 50 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 49 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 48 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 47 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 46 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 74 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 73 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 72 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 71 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 50 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 49 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 48 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 47 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 46 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 74 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 73 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 72 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 71 Cộng thêm US$ 40