Bảng giá thư mời

A.VIETNAM VISA FEES
(Visatovietnam.net.vn) – Phí dịch vụ visa được trả trên website của chúng tôi bao gồm phí visa nộp cho Cục Xuất Nhập Cảnh, chi phí cho in ấn hồ sơ, quá trình thực hiện. Chúng tôi – Visatovietnam sẽ đại diện cho khách hàng để nộp hồ sơ lên Cục Xuất Nhập Cảnh để nhận thư mời nhập cảnh trong thời gian bạn đăng ký (2 – 3 ngày làm việc, khẩn cấp: 4-8 tiếng – Ngoại trừ cuối tuần, lễ tết).

B.STAMPING FEE
Phí đóng dấu là phí được Cục Xuất Nhập Cảnh đặt ra và được công bố rộng rãi trên các website liên quan của chính phủ và tại quầy visa tại bất kỳ sân bay quốc tế nào. Bạn có thể trả phí này trực tiếp cho Văn phòng của Cục Xuất Nhập Cảnh ở sân bay bằng tiền mặt (bằng USD hoặc VND) và nhận lại hóa đơn đỏ.

1.VISA VÀO VIỆT NAM DU LỊCH

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường ( 2 ngày làm việc) Làm lấp gấp( từ 4-8 tiếng làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 18 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 16 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 14 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 12 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 10 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 30 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 28 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 26 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 24 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 22 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 28 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 26 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 24 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 22 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 20 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 40 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 38 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 36 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 34 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 32 Cộng thêm US$ 40

2.VISA VÀO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường ( 2 ngày làm việc) Làm lấp gấp( từ 4-8 tiếng làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 80 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 78 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 76 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 74 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 72 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 95 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 93 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 92 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 91 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 89 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 73 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 71 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 68 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 66 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 115 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 113 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 111 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 99 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 97 Cộng thêm US$ 40

3.VISA VÀO VIỆT NAM THĂM NGƯỜI THÂN

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường ( 2 ngày làm việc) Làm lấp gấp( từ 4-8 tiếng làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 65 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 63 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 61 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 59 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 57 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 73 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 72 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 71 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 69 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 55 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 53 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 51 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 49 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 47 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1 US$ 75 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 73 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 72 Cộng thêm US$ 40
6-9 US$ 71 Cộng thêm US$ 40
10 US$ 69 Cộng thêm US$ 40

4.VISA VÀO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI CHO CÁC QUỐC GIA: India Israel,

Loại Visa Số lượng Visa Làm thường ( 2 ngày làm việc) Làm lấp gấp( từ 4-8 tiếng làm việc)

1 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng 1 lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1-3 US$ 160 Cộng thêm US$ 40
4-6 US$ 158 Cộng thêm US$ 40
7-8 US$ 156 Cộng thêm US$ 40
9-10 US$ 154 Cộng thêm US$ 40

3 tháng 1 lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng một lần

1 US$ 195 Cộng thêm US$ 40
2-3 US$ 193 Cộng thêm US$ 40
4-5 US$ 191 Cộng thêm US$ 40
6-8 US$ 189 Cộng thêm US$ 40
9-10 US$ 187 Cộng thêm US$ 40

1 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 1 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1-2 US$ 195 Cộng thêm US$ 40
3-5 US$ 193 Cộng thêm US$ 40
6-8 US$ 191 Cộng thêm US$ 40
9-10 US$ 189 Cộng thêm US$ 40

3 tháng nhiều lần

Visa nhập cảnh vào Việt Nam loại 3 tháng nhiều lần (Đơn giá tính cho 1 khách)

1-2 US$ 255 Cộng thêm US$ 40
3-5 US$ 253 Cộng thêm US$ 40
6-7 US$ 251 Cộng thêm US$ 40
8-10 US$ 249 Cộng thêm US$ 40